Támogatási szerződés

Ez a szerződés a https://agostonlaszlo.hu oldalon keresztül (a továbbiakban: "Oldal") vagy az Oldalon szereplő felhívás miatt Ágoston László számára (a továbbiakban "Támogatott") adott támogatások rendszerét szabályozza.

További fogalmak:

"Támogató": az természetes vagy jogi személy, aki az alábbi feltételeknek megfelelően Támogatott számára az Oldalon meghatározott lehetőségek szerint támogatást nyújt

"Támogatás": vagyoni juttatás, amelyet Támogató az alább meghatározott rend szerint Támogatott számára juttat

 1. Támogató kijelenti, hogy támogatása önzetlen, mindenfajta személyes ellenszolgáltatás elvárásától mentes, elfogadja, hogy a támogatásnak nem célja és eredménye, hogy a támogató vagy bármilyen harmadik személy ellenszolgáltatásban részesüljön.
 2. A támogatás célja Támogatott közcélú munkájának segítése, különösen blogposztok, cikkek, interjúk, videófordítások és videófelvételek elkészítésének az elősegítése.
 3. Támogató nem határozhatja meg Támogatott tevékenységének feltételeit, módját, gyakoriságát, de bármikor elállhat a támogatás további folyósításától, amennyiben úgy érzi, az általa támogatott célok nem vagy nem elégséges mértékben valósulnak meg.
 4. Támogató kijelenti, hogy sem ő sem harmadik személy semmilyen vagyoni előnyben nem részesül a támogatás nyújtása révén.
 5. Támogató a támogatás folyósítását bármikor azonnali hatállyal visszavonhatja. A már korábban folyosított támogatás nem visszaigényelhető.
 6. Támogatott köteles a támogatás visszavonásának technikai feltételeihez minden szükséges információt érthetően és jól láthatóan közzétenni az Oldalon.
 7. Támogató az info@agostonlaszlo.hu e-mail címen keresztül kérhet segítséget vagy tehet panaszt, amelyre Támogatott legkésőbb 8 munkanapon belül választ adni köteles.
 8. Támogató elfogadja, hogy támogatása magánszemély számára nyújtott adományozásnak minősül, és így a támogatásának összege nem vonható le az adóalapjából.
 9. Támogató támogatásnyújtását követően választhatja, hogy tagja lehet Támogatott esetlegesen létrehozott speciális Facebook-csoportjainak és hírlevelének, de elfogadja, hogy ez nem támogatásának a feltétele, ezen csoportok és hírlevelek nem kizárólag a támogatást nyújtók számára elérhetőek.
 10. Támogató elfogadja, hogy támogatásának tényét üzleti, marketing és PR célokra (különösen: politikai célokra) nem használhatja fel.
 11. Támogató elfogadja, hogy Támogatott tevékenységét nem a támogatás nyújtásának következtében és eredményeként végzi, Támogató hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja.
 12. Támogató elfogadja, hogy Támogatott tevékenységét az Egyesült Királyságban végzi, az Egyesült Királyság joghatósága alatt, ezen szerződésre és a szerződésben nem tisztázott részletekre az Egyesült Királyság jogrendje hatályos.
Scroll to Top